+36 (30) 222 4054
1032 Budapest, Zápor utca 63.
info@cei-ingatlan.com

Ingatlan management

Ingatlan kezelés/management szolgáltatásunkat elsősorban befektetési céllal vásárló ügyfeleinknek ajánljuk. Ezzel a szolgáltatásunkkal az elfoglalt, illetve külföldön élő, ingatlanjukat kiadó ügyfeleink életét szeretnénk megkönnyíteni, levéve vállukról a napi ügyek intézésének terhét. Szolgáltatásunk azért is kifejezetten kedvelt,
mivel a legtöbb külföldi befektető management-szolgáltatás nélkül nem is vásárol ingatlant.

Bérbeadás

Hirdetésre előkészítés: Javaslatot teszünk az ingatlan piaci árazására. Fotókat készítünk a hirdetésekhez, valamint  figyelemfelkeltő leírást készítünk magyar, és kérésre angol nyelven.
Opcionális szolgáltatásaink: műszaki alaprajz, 3D alaprajz, 3D modell, 360 fokos képek, ingatlan séta, drón videó, mellyel az épületet és a környéket is bemutatjuk.

Az ingatlant ezek után meghirdetjük külföldi és hazai releváns ingatlanportálokon. Leszervezzük a lakás bemutatásának időpontjait az érdeklődőkkel. Az érdeklődők által tett ajánlatokat közvetítjük a tulajdonos felé, majd a feltételek egyeztetését követően a szerződéskötés időpontját és helyszínét is megszervezzük, jogi háttér biztosításával.

Ingatlanellenőrzés

A tulajdonos által meghatározott időközönként ellenőrizzük az ingatlant és annak állapotát. Üresen álló lakásoknál a postaládát kiürítjük és a tulajdonos által meghatározott módon továbbítjuk az érkezett postákat.

Bérelt ingatlan esetén ellenőrizzük, hogy a bérlő rendeltetésszerűen, a szerződésben meghatározottak szerint használja-e az ingatlant.

Szerződéskötés

Jogszabályoknak megfelelően, cégünk ügyvédei által szerkesztett (igény esetén kétnyelvű) bérleti szerződést használunk a szerződéskötéskor. A felek által kérdéses, vagy az általánostól eltérő feltételeiket tisztázzuk, majd ezeket a szerződésben is rögzítjük.
Egyeztetünk a szerződés aláírásának időpontjáról és annak helyszínéről.

Be- és kiköltöztetés

A lakásátadást minden esetben jegyzőkönyvben, akár két nyelven is dokumentáljuk (magyar, angol).
Az ingóságokról és annak állapotáról leltárt veszünk fel, valamint a lakás állapotát írásban és fotókon is rögzítjük. Feljegyezzük a mérőórák állását és az átadott kulcsok számát.

A jegyzőkönyv a bérleti szerződés hivatalos mellékletét képezi, segít elkerülni a felmerülő esetleges vitákat a bérleti időszak végén és alapjául szolgál a rezsifogyasztás elszámolásának is.

Bérleti díj begyűjtése

A szerződésben megállapított havi bérleti díj (és rezsi) átvétele és átadása vagy átutalása a tulajdonosnak.

Fizetési késedelem esetén a bérlőt írásban és szóban is felszólítjuk a teljesítésre. A kintlevőségeket szigorú protokoll alapján behajtjuk. Az esetleges szerződés felmondást jogszabályoknak megfelelő, szakszerű megfogalmazásban juttatjuk el a bérlőhöz.

Elszámolási viták esetén közvetítünk a bérlő és a tulajdonos között.

Rezsikezelés

Kommunikálunk a közös képviselettel és a közmű szolgáltatókkal. Kiszámoljuk a bérlő által fizetendő havi átalánydíj összegét. Intézzük a közös költség és közmű díjak befizetését havonta a bérlő által fizetett átalánydíjból, rendszeresen leellenőrizzük az aktuális egyenleget a szolgáltatóknál.

Elszámolást készítünk a bérlővel a tényleges fogyasztásról a bérleti időszak végén. A közművekkel kapcsolatos minden ügyintézést elvégzünk.

Takarítás (alkalmi és rendszeres)

Ahhoz, hogy a bérleti időszak végén az ingatlan ismét piacképes legyen és egy érdeklődő látogatásakor jó benyomást keltsen fontos a tisztaság.

Alaposan kitakarítjuk az ingatlant, amennyiben az előző bérlő nem végezte ezt el megfelelően. Cégünk rendszeres (heti, havi) takarítási szolgáltatást is nyújt, ami ma már elmondható, hogy lassan bérlői elvárás.

Karbantartás

Cégünk a felmerülő karbantartási igényeket saját szakembereivel végezteti el.

A hiba felmérését követően pontos árkalkulációt adunk a tulajdonos felé, melyben részletezve megtalálható az anyagköltség és a munkadíj, illetve az esetleges felmerülő járulékos költségek. Lebonyolítjuk, majd leellenőrizzük a tulajdonos által jóváhagyott munkálatokat.

Az elvégzett munkát fényképekkel dokumentáljuk.